Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đấu tranh chống tham nhũng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 50

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 04/09/2020

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng, nhưng nếu không có sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu thì quyết tâm chính trị không thể thành hiện thực.

Tag: Chống Tham Nhũng, Đảng Cộng Sản, Tạp Chí Cộng Sản, Ban Nội Chính Trung Ương, long an

Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Cập Nhật 03/08/2020

Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là tiên phong trong công tác đấu tranh chống tham nhũng,...

Tag: Báo chí, tiên phong, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, vị thế của Đảng, Nhà nước, long an

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng 

Cập Nhật 19/07/2019

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách một cách sâu sát.

Tag: trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, Long An

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí 

Cập Nhật 28/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong thực hiện và trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Tag: phòng chống tham nhũng, tham nhũng, lãnh phí, tham nhũng vặt, Ban nội chính, tỉnh ủy Long An, Long An

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực 

Cập Nhật 17/01/2019

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng.

Tag: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chống tham nhũng, Thường trực Ban Bí thư, Ông Trần Quốc Vượng, Bộ Chính trị, Long An

Bước tiến rõ nét và toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng

Bước tiến rõ nét và toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 17/08/2018

Với nguyên tắc: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thời gian qua, tình trạng tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi,...

Tag: Chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nghiệp cách mạng, Long An

Người dân đặt niềm tin vào Đảng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Người dân đặt niềm tin vào Đảng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng 

Cập Nhật 24/06/2018

Kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng.

Tag: Người dân, đặt niềm tin vào Đảng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh chống tham nhũng, Long An

Khi phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế của xã hội 

Cập Nhật 04/08/2017

Những kết quả quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua và chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác này là định hướng quan trọng, khẳng định sự kiên quyết cũng như nhân rộng niềm tin...

Tag: phòng chống tham nhũng, xu thế xã hội, chống tham nhũng, báo chí, long an

Bản lĩnh của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng 

Cập Nhật 02/06/2017

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang thử thách bản lĩnh chính trị, khả năng chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Đây là cuộc “sát hạch” hết sức nghiêm khắc và vô cùng khốc liệt đối với tính cách mạng, tính cộng sản...

Tag: Bản lĩnh của Đảng, cuộc chiến chống tham nhũng, tính cách mạng, tính cộng sản, chống tham nhũng, long an

Tìm giải pháp chống tham nhũng 

Cập Nhật 30/05/2017

Chúng ta phải xác định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là rất cam go, phức tạp, phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, kiên quyết không được chủ quan, nóng vội

Tag: giải pháp chống tham nhũng, chống tham nhũng, cán bộ, công chức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, long an