Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đầu tư hệ thống xử lý nước thải"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Thực hiện dự án khu dân cư, tái định cư, cần quan tâm đầu tư trạm xử lý nước thải

Thực hiện dự án khu dân cư, tái định cư, cần quan tâm đầu tư trạm xử lý nước thải 

Cập Nhật 11/09/2020

Hiện nay, nhiều dự án khu dân cư - đô thị, tái định cư đã, đang được triển khai đầu tư tại Long An. Dù vậy, có nhiều dự án hiện vẫn chưa được đầu tư trạm xử lý nước thải.

Tag: Trạm xử lý nước thải, khu dân cư, tái định cư, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, Long An

Hệ thống quan trắc nước thải tự động góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường

Hệ thống quan trắc nước thải tự động góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường 

Cập Nhật 27/06/2019

Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp hoạt động bên ngoài khu, cụm công nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Tag: quan trắc, nước thải, Sở tài nguyên và môi trường, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, công tác kiểm tra, giám sát, chủ đầu tư, doanh nghiệp, Long An

Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa khó khăn trong thu gom, xử lý nước thải

Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa khó khăn trong thu gom, xử lý nước thải 

Cập Nhật 07/05/2019

Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An - Dương Văn Hoàng Hoanh vừa có cuộc làm việc với Công ty TNHH Nhà nhựa Việt Nam, chủ đầu tư Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa.

Tag: tỉnh long an, CCN nhựa đức hòa, hệ thống xử lý nước thải tập trung, không hoạt động, ảnh hưởng môi trường, Long An

Cụm công nghiệp Hoàng Gia vẫn chưa xây dựng xong khu xử lý nước thải tập trung

Cụm công nghiệp Hoàng Gia vẫn chưa xây dựng xong khu xử lý nước thải tập trung 

Cập Nhật 06/07/2018

Dù các cơ quan chức năng tỉnh nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nhưng đến nay, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện xong.

Tag: ô nhiễm môi trường, cụm công nghiệp hoàng gia, huyện đức hòa, xử lý nước thải, long an