Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đền suối thiêng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

​Ấn tượng đền suối thiêng Tampak Siring

​Ấn tượng đền suối thiêng Tampak Siring 

Cập Nhật 05/08/2015

Không chỉ dân địa phương, người Hindu từ các nơi trên thế giới khi tới Tampak Siring đều ước nguyện được tắm mình qua 12 dòng chảy thiêng liêng, với mong muốn được gột rửa bụi trần và thần linh ban phước...

Tag: ​Ấn tượng, đền suối thiêng, Tampak Siring