Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đổi mới căn bản toàn diện giáo dục"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 23

75 năm giáo dục: Từ phổ cập giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện

75 năm giáo dục: Từ phổ cập giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện 

Cập Nhật 02/09/2020

Cả nước đang tích cực tiến hành "cuộc cách mạng" về giáo dục với việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nhằm bảo đảm cho giáo dục Việt Nam phát triển theo định hướng XHCN, hội nhập quốc tế.

Tag: Giáo Dục, Xóa Nạn Mù Chữ, Đổi Mới Nền Giáo Dục, Olympic Quốc Tế, Cải Cách Giáo Dục, Đại Học Tốt Nhất Thế Giới, long an

Xây dựng trường chuẩn quốc gia - Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục

Xây dựng trường chuẩn quốc gia - Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục 

Cập Nhật 10/10/2018

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện Thạnh Hóa chú trọng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tag: Thạnh Hóa, Xây dựng trường chuẩn quốc gia, Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục, giáo dục và đào tạo, Long An

Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Cập Nhật 31/08/2018

Năm học 2018-2019 là năm thứ 5 thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngành đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới.

Tag: đổi mới giáo dục, toàn diện giáo dục, phản biện xã hội, xã hội hóa giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời kỳ mới, chất lượng giáo dục, Long An

Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng: Điểm sáng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng: Điểm sáng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

Cập Nhật 29/11/2017

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng chú trọng nâng chất đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp dạy học.

Tag: Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng, điểm sáng, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, nâng chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy, Vĩnh Hưng, Long An

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện 

Cập Nhật 16/11/2017

Với nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành GD&ĐT của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Tag: Ngành Giáo dục và Đào tạo, nỗ lực, đổi mới căn bản, toàn diện, đổi mới giáo dục, Nghị quyết số 29-NQ/TW, long an

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Cập Nhật 21/08/2017

Sáng ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Tag: Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016-2017, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, long an

Long An: Kết quả bước đầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Long An: Kết quả bước đầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Cập Nhật 17/11/2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tag: giáo dục và dào tạo, đổi mới giáo dục, đổi mới căn bản, đổi mới toàn diện, nghị quyết số 29, long an

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Cập Nhật 04/09/2015

Long An đón chào ngày khai giảng năm học 2015-2016 với quyết tâm mới. Đây là năm thứ 2 thực hiện Chương trình số 37-CTr của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Tag: Đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, Giám đốc Sở GD&ĐT - Trần Hoàng Nhân

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục tiểu học tỉnh Long An: 5 vấn đề then chốt

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục tiểu học tỉnh Long An: 5 vấn đề then chốt 

Cập Nhật 07/07/2015

Trước sự nhìn nhận những khó khăn, trách thức, năm vấn đề cấp thiết, then chốt trên chắc chắn rằng GDTH tỉnh Long An thực hiện thành công đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tag: Đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục tiểu học, tỉnh Long An, vấn đề then chốt

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Cập Nhật 22/05/2015

Trong đó, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT

Tag: giáo dục và đào tạo, Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo