Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đời sống văn hóa"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 308

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa 

Cập Nhật 10/02/2020

Mục đích xây dựng đời sống văn hóa là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong các mối quan hệ gia đình và xã hội, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tag: xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm, quan hệ gia đình và xã hội, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, dân tộc, Long An

Những gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa, xã hội

Những gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa, xã hội 

Cập Nhật 08/04/2019

Luôn nhiệt tâm với công tác xã hội, không ngừng phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc,... là việc làm thiết thực của những hộ điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã hội.

Tag: gương điển hình, đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhà nước và nhân dân cùng làm, danh hiệu văn hóa, Phùng Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Thái, 5 không 3 sạch, Long An

Hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

Cập Nhật 18/03/2019

Thời gian qua, chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Long An ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm sáng tạo,...

Tag: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, đẩy lùi tệ nạn xã hội, công tác tuyên truyền, tình làng nghĩa xóm, Long An

Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn: Cây lành cho trái ngọt

Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn: Cây lành cho trái ngọt 

Cập Nhật 18/09/2017

Từ những con đường, mái nhà đến đời sống văn hóa (ĐSVH), tinh thần của người dân đều thay đổi! Hình thành nên những sắc màu tươi mới ấy chính là nhờ xây dựng tốt ĐSVH ở nông thôn...

Tag: xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nông thôn mới, Nhà nước và nhân dân cùng làm, Long An

Phải đúng thực chất, không bệnh hình thức trong xây dựng đời sống văn hóa

Phải đúng thực chất, không bệnh hình thức trong xây dựng đời sống văn hóa 

Cập Nhật 22/08/2017

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa đến kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Long An.

Tag: Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, kiểm tra công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Xây dựng đời sống văn hóa: Một số tiêu chí còn hạn chế

Xây dựng đời sống văn hóa: Một số tiêu chí còn hạn chế 

Cập Nhật 07/03/2017

Không thể phủ nhận những kết quả tích cực từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An mang lại. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số tiêu chí còn hạn chế....

Tag: phong trào xây dựng đời sống văn hóa, ấp chưa sạch, một số tiêu chí còn hạn chế, long an

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X 

Cập Nhật 29/10/2015

Nếu xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH thì trong nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Tag: Xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển sâu rộng và bền vững

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển sâu rộng và bền vững 

Cập Nhật 28/10/2015

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được xây dựng và phát động ở cơ sở trong nhiều năm qua trên khắp cả nước và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Tag: phong trào, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Đảng ủy, cơ sở

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 27/10/2015

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang được nhân dân hưởng ứng ngày càng mạnh mẽ.

Tag: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, XDĐSVH

Long An: Thủ Thừa xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03/09/2015

Thời gian qua, huyện Thủ Thừa đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Tag: Long An, Thủ Thừa xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới