Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đời sống vật chất"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 130

Quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, lao động

Quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, lao động 

Cập Nhật 26/10/2020

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn luôn được Công đoàn các cấp trong tỉnh Long An quan tâm thực hiện.

Tag: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đoàn viên, công nhân, lao động, CNLĐ, Long An, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, phát triển KT-XH chung

Xã hội hóa chăm lo người nghèo

Xã hội hóa chăm lo người nghèo 

Cập Nhật 10/09/2020

Những năm qua, tỉnh Long An luôn thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm lo người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tag: Long An, công tác xã hội hóa, chăm lo người nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 

Cập Nhật 24/08/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), đến nay xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 66,4%, vượt chỉ tiêu đề ra...

Tag: Nghị quyết Đại hội, Long An, nông thôn mới, văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần

Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 15/07/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần, nông dân, long an

Chung tay xây dựng nông thôn mới, con người mới 

Cập Nhật 01/06/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn một cách toàn diện.

Tag: xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần, người dân, nông thôn, long an

Thiếu nhà ở cho công nhân, lao động có thu nhập thấp

Thiếu nhà ở cho công nhân, lao động có thu nhập thấp 

Cập Nhật 04/05/2020

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Long An luôn quan tâm và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.

Tag: Công đoàn, , Long An, đời sống vật chất, tinh thần, công nhân, lao động, CNLĐ, nhà ở cho CNLĐ

Quê hương đổi mới

Quê hương đổi mới 

Cập Nhật 08/04/2020

Qua 5 năm nhìn lại, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An từng bước chuyển mình. Khoảng cách nông thôn và thị trấn dần thu hẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Tag: Thủ Thừa, Long An, nông thôn, thị trấn, đời sống vật chất, tinh thần, ý Đảng, lòng dân, quê hương đổi mới

Bình Thành: Nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

Bình Thành: Nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân 

Cập Nhật 04/04/2019

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tag: Bình Thành, sống vật chất, đời sống tinh thần, nỗ lực của chính quyền, sự đồng thuận, nhà nước và nhân dân cùng làm, phát triển kinh tế, nông thôn mới, Long An

Vĩnh Hưng: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng nông thôn

Vĩnh Hưng: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng nông thôn 

Cập Nhật 19/09/2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng từng bước hoàn thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới...

Tag: Vĩnh Hưng, đời sống vật chất tinh thần, người dân vùng nông thôn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết cấu hạ tầng, Long An

Quan tâm đời sống công nhân nhập cư

Quan tâm đời sống công nhân nhập cư 

Cập Nhật 03/01/2017

Long An có trên 250.000 công nhân, lao động, trong đó có hơn 85% công nhân, lao động nhập cư. Thời gian qua, các ngành chức năng, doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân, lao động...

Tag: quan tâm đời sống công nhân nhập cư, công nhân lao động, người nhập cư, an sinh xã hội, việc làm, đời sống công nhân nhập cư, long an