Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "điều lệ Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 189

Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng 

Cập Nhật 19/01/2021

Trong hơn 90 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần đại hội.

Tag: Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội, nghị quyết, đường lối, chính sách, nhân sự, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, long an

Ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên 

Cập Nhật 11/01/2021

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng Lao động Triều Tiên đang diễn ra ở Bình Nhưỡng.

Tag: Đảng Lao Động Triều Tiên, Kim Jong-Un, Điều Lệ Đảng, Đại Hội Đảng Lao Động Triều Tiên, long an

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân-ý Đảng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân-ý Đảng 

Cập Nhật 26/10/2020

Nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các tầng lớp nhân dân đã đề cập nhiều nội dung về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa...

Tag: Đại Hội XIII, Đại Hội Đảng, Điều Lệ Đảng, Văn Kiện Đại Hội, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, long an

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII 

Cập Nhật 23/10/2020

Báo Long An sẽ đăng tải toàn bộ dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tag: Long An, dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay?

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay? 

Cập Nhật 28/09/2020

Điều lệ Đảng quy định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...

Tag: Điều lệ Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, long an

Tân Thạnh: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tân Thạnh: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 30/09/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

Tag: kiêm tra, ủy ban, giám sát, điều lệ đảng, tân thạnh, long an

Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 

Cập Nhật 17/08/2019

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Tây Ninh đã đánh giá nghiêm túc, đầy đủ những công việc đã làm được và các mặt còn hạn chế.

Tag: sàng lọc, nâng cao chất lượng, đảng viên, xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, Long An

Vĩnh Hưng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Vĩnh Hưng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng 

Cập Nhật 16/08/2019

Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tag: thi hành điều lệ đảng, huyện ủy vĩnh hưng, long an, thi hành kỷ luật đảng, long an, ủy ban kiểm tra, lê thanh nghiêm

Trung Quốc: Điều lệ Đảng sửa đổi nêu cao cuộc chiến chống tham nhũng

Trung Quốc: Điều lệ Đảng sửa đổi nêu cao cuộc chiến chống tham nhũng 

Cập Nhật 24/10/2017

Đại hội XIX Trung Quốc đã thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi, trong đó nêu cao cuộc chiến chống tham nhũng và đưa Sáng kiến Vành đai và Con đường vào văn kiện này.

Tag: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại hội XIX, Điều lệ Đảng sửa đổi, Chống tham nhũng, Sáng kiến, Vành đại và Con đường, Văn kiện, long an