Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "điều tra chăn nuôi bò"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tổng đàn bò của 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ trên 76.500 con

Tổng đàn bò của 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ trên 76.500 con 

Cập Nhật 12/01/2017

Theo kết quả điều tra, tổng đàn bò các loại của huyện Đức Hòa và Đức Huệ trên 76.500 con, trong đó tổng đàn bò thịt hơn 67.700 con, chiếm 78,8% tổng đàn bò thịt toàn tỉnh Long An.

Tag: chăn nuôi bò thịt, điều tra đàn bò thịt, nuôi bò ở đức hòa, đức huệ, điều tra chăn nuôi bò, quy hoạch đàn bò thịt, quy hoạch chăn nuôi bò, long an