Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đvsncl"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 04/01/2017

Đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong năm trọng điểm của kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Tag: đơn vị sự nghiệp công lập, đvsncl, đổi mới, hành chính, cải cách hành chính, cơ cấu lại nền kinh tế, long an