Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9

Những điển hình dân vận khéo

Những điển hình dân vận khéo 

Cập Nhật 29/09/2020

Ghi nhớ lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tag: Ghi nhớ, lời dạy của Bác, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Long An, tuyên truyền, vận động nhân dân, phong trào thi đua yêu nước, phát triển

Tân Trụ: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Tân Trụ: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 23/07/2020

Khắc ghi lời Bác dạy: “... Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cả hệ thống chính trị huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.

Tag: Dân vận khéo, phát triển kinh tế, Tân Trụ, nhà nước và nhân dân cùng làm, nông thôn mới, hệ thống chính trị, Long An

Dân vận khéo góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Dân vận khéo góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc 

Cập Nhật 10/06/2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tag: lời dạy của Bác Hồ, Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, Công an, Cần Đước, Long An, an ninh, trật tự, ANTT

Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đước
“Dân vận khéo” góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đước “Dân vận khéo” góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

Cập Nhật 14/05/2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”,...

Tag: dân vận khéo, lời dạy của Bác, MTTQ huyện Cần Đước, long an

Dân vận khéo góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân

Dân vận khéo góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân 

Cập Nhật 15/10/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác dân vận. Theo Người, “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tag: Dân vận khéo, hỗ trợ người nghèo, chỉ tiêu nghị quyết, vốn ưu đãi, Ban Dân vận, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nông thôn mới, Nhà nước và nhân dân cùng làm, Long An

Người tích cực thực hiện công tác dân vận

Người tích cực thực hiện công tác dân vận 

Cập Nhật 07/01/2019

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, ông Nguyễn Văn Toàn, luôn thực hiện tốt phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tag: Ông Nguyễn Văn Toàn, Cán bộ Mặt trận tiêu biểu ấp 6A xã Lương Hòa, xây dựng đời sống văn hóa, Long An

Khánh Hưng: Điển hình trong phong trào Dân vận khéo

Khánh Hưng: Điển hình trong phong trào Dân vận khéo 

Cập Nhật 13/11/2018

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tag: Dân vận khéo, Khánh Hưng, đại đoàn kết, mặt trận Tổ quốc, tập hợp nhân dân, nôgn thôn mới, Long An

Long Trạch: Khi dân đồng thuận

Long Trạch: Khi dân đồng thuận 

Cập Nhật 05/04/2018

“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước, chú trọng công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới.

Tag: Long Trạch, khi dân đồng thuận, Dân vận khéo, nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, long an

Cán bộ cơ sở phải biết làm dân vận khéo 

Cập Nhật 22/09/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tag: dân vận khéo