Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "���� lao d���c"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam 

Cập Nhật 09/12/2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tài sản chung vô giá này của hai Đảng, hai dân tộc.

Tag: Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, quan hệ đoàn kết đặc biệt, Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Hội thảo Lý luận, long an