Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "BĐG"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Chung tay xóa bất bình đẳng giới

Chung tay xóa bất bình đẳng giới 

Cập Nhật 11/11/2020

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Long An nói riêng, cả nước nói chung đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xóa bất BĐG,...

Tag: Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, BĐG, Long An, an toàn, bình đẳng, phụ nữ, trẻ em

Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 

Cập Nhật 02/11/2020

UBND tỉnh sẽ tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Tag: UBND tỉnh, Tháng hành động Vì bình đẳng giới, bạo lực, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, long an

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển bình đẳng

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển bình đẳng 

Cập Nhật 21/08/2020

Thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Long An nói riêng, cả nước nói chung, góp phần giảm khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Tag: bình đẳng giới, BĐG, vị thế của phụ nữ, PN, Long An, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị 

Cập Nhật 22/05/2020

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh có tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị tăng.

Tag: Chiến lược Quốc gia, bình đẳng giới, BĐG, lĩnh vực chính trị, Long An

Bình đẳng giới phải bắt đầu từ gia đình 

Cập Nhật 14/05/2020

Từ lâu, bình đẳng giới luôn được cả xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn nhiều rào cản do còn định kiến về giới và tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”.

Tag: bình đẳng giới, BĐG, xã hội quan tâm, định kiến về giới, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, Long An

Bình đẳng giới bắt đầu từ hộ gia đình 

Cập Nhật 11/05/2020

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Tag: Đảng và Nhà nước, mục tiêu về bình đẳng giới (BĐG), tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.