Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "BHYT sửa đổi"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

BHXH, BHYT sửa đổi: Rối bời

BHXH, BHYT sửa đổi: Rối bời 

Cập Nhật 20/12/2015

Còn vài ngày nữa, Luật BHXH sửa đổi và Luật BHYT sửa đổi sẽ có hiệu lực (1-1-2016) nhưng thông tư hướng dẫn cụ thể hiện vẫn chưa có khiến doanh nghiệp, người lao động và cả cơ quan bảo hiểm đều lúng túng

Tag: BHXH, BHYT sửa đổi, rối bời, Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT

Người dân chưa đồng thuận cao trong việc tham gia bảo hiểm y tế

Người dân chưa đồng thuận cao trong việc tham gia bảo hiểm y tế 

Cập Nhật 27/10/2015

Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, nếu một người không mua thẻ BHYT thì những thành viên khác trong hộ gia đình cũng sẽ không được mua.

Tag: bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

Giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình

Giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Cập Nhật 23/09/2015

Từ ngày 1-1-2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (gọi tắt là Luật BHYT sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Theo đó, BHYT được chuyển đổi từ tự nguyện sang hình thức BHYT hộ gia đình.

Tag: bảo hiểm y tế, hộ gia đình, BHYT, khám chữa bệnh