Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 271

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII 

Cập Nhật 11/10/2019

Trong ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và khai trừ Đảng với các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn.

Tag: Hội Nghị Lần Thứ 11, Ban Chấp Hành Trung Ương, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Khai Trừ Đảng, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, Long An

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII 

Cập Nhật 18/05/2019

Sáng 18/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên bế mạc tại Hội trường, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Tag: Hội Nghị Trung Ương 10, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII, Đồng Chí Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Long An

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư 

Cập Nhật 18/05/2019

Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Hội Nghị Trung Ương 10, Tổng Bí Thư, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bài Phát Biểu, Long An

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10 khóa XII 

Cập Nhật 16/05/2019

Sau phiên khai mạc buổi sáng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nhiều báo cáo quan trọng.

Tag: hội nghị trung ương, nguyễn phú trọng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, long an

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 

Cập Nhật 16/05/2019

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tag: Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Hội Nghị Lần Thứ 10, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn Kiện Đảng, Đại Hội 13 Của Đảng, Long An

Bế mạc Hội nghị Trung ương 8: Đưa Việt Nam giàu lên từ biển

Bế mạc Hội nghị Trung ương 8: Đưa Việt Nam giàu lên từ biển 

Cập Nhật 06/10/2018

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Bế mạc Hội nghị Trung ương, Hội nghị Trung ương 8, Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Long An

Trung ương cách chức Ủy viên TW Đảng khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son

Trung ương cách chức Ủy viên TW Đảng khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son 

Cập Nhật 04/10/2018

Ngày 04/10, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ luật đảng, Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW 

Cập Nhật 09/05/2017

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách...

Tag: Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Bộ Chính trị, Kinh tế tư nhân, long an

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cập Nhật 04/07/2016

Tại Hội nghị Trung ương lần này, Trung ương sẽ xem xét, giới thiệu tiếp nhân sự cho 13 chức danh lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tag: Hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Quốc hội khóa XIV, báo long an

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương lần thứ 13

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương lần thứ 13 

Cập Nhật 17/12/2015

Ngày 17/12, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 4.

Tag: Hội nghị trung ương lần thứ 13, Ban Chấp hành trung ương Đảng