Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 62

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Cập Nhật 05/10/2020

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 02/10/2020, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị lần thứ 20.

Tag: Chương trình làm việc, toàn khóa, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Long An, hội nghị lần thứ 20, Đề án số 02-ĐA/TU, Phạm Văn Rạnh

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 04/12/2019

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 03/12/2019 tại hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 18.

Tag: Hội nghị lần thứ 18, Đảng bộ tỉnh Long An, phát triển kinh tế, thu ngân sách, đề án phát triển, công trình trọng điểm, chương trình đột phá, ủy ban kiểm tra, Long An

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 18

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 18 

Cập Nhật 03/12/2019

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 18, khóa X chính thức khai mạc.

Tag: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, khóa X, khai mạc, kết quả năm 2019, nhiệm vụ 2020, Long An

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Cập Nhật 22/10/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng năm 2019.

Tag: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị tỉnh ủy lần thứ 17, long an, phạm văn rạnh, Nghị quyết Tỉnh ủy

Kết quả Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Cập Nhật 12/07/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tag: Kết quả Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015 - 2020, long an

Thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

Cập Nhật 04/12/2018

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 03/12 đến ngày 04/12/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 14 với các nội dung quan trọng.

Tag: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Long An, nhất thể hóa, Kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Phạm Văn Rạnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 06/07/2018

Ngày 05/7/2018 tại hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018...

Tag: kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, họp tỉnh ủy, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước, Long An

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 06/04/2018

Ngày 05/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 11 để thảo luận và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trong quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Tag: Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Long An

Nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hiệu quả 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm

Nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hiệu quả 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm 

Cập Nhật 04/12/2015

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra vào trưa ngày 4-12-2015.

Tag: Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X 

Cập Nhật 03/12/2015

Ngày 3-12-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X