Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đọa 1237"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đức Huệ tích cực quy tập hài cốt liệt sĩ 

Cập Nhật 15/09/2015

Phấn đấu đến năm 2020, huyện Đức Huệ , tỉnh Long An hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn lại đã có thông tin và hoàn thành cơ bản công tác này vào những năm tiếp theo,...

Tag: Đức Huệ, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đọa 1237