Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Cách Mạng Tháng Tám"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 169

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - Cội nguồn cảm xúc của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - Cội nguồn cảm xúc của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 

Cập Nhật 20/08/2021

“Nếu không có Cách mạng Tháng Tám thì tôi biết làm gì? Phải nói rằng cách mạng đã sinh ra tôi lần thứ hai” - lời nói năm nào của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu như lời khẳng định cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn người NS...

Tag: Cách mạng Tháng Tám, cách mạng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lạc quan, yêu đời, long an

Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và phát triển quê hương

Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và phát triển quê hương 

Cập Nhật 19/08/2021

76 năm trôi qua nhưng tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn.

Tag: Cách mạng Tháng Tám, hào khí, long an, covid, nông thôn mới

Cách mạng Tháng Tám và tinh thần đoàn kết để đẩy lùi đại dịch Covid-19 hôm nay

Cách mạng Tháng Tám và tinh thần đoàn kết để đẩy lùi đại dịch Covid-19 hôm nay 

Cập Nhật 19/08/2021

Bài học về tinh thần đoàn kết từ Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đến ngày hôm nay khi cả nước đang đồng lòng quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Tag: Cách mạng Tháng Tám, tinh thần đoàn kết, COVID-19, long an

Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 

Cập Nhật 18/08/2021

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc mà ý nghĩa của những tư tưởng đó vẫn còn giá trị lâu dài.

Tag: Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Cách Mạng Tháng Tám, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Giải Phóng Dân Tộc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, long an

Cách mạng Tháng Tám - Mạch nguồn của những thắng lợi 

Cập Nhật 18/08/2021

Lịch sử Cách mạng Việt Nam tiếp nối những trang vàng rực rỡ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á (2/9/1945)

Tag: Cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ, Đông Nam Á, long an

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sức mạnh của 5000 đảng viên

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sức mạnh của 5000 đảng viên 

Cập Nhật 19/08/2020

Chỉ 15 năm sau ngày thành lập Đảng, với 5.000 đảng viên, Đảng đã động viên nhân dân cả nước giành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Tag: cách mạng tháng Tám, vai trò của Đảng, vai trò lãnh đạo, long an

Cách mạng Tháng Tám - dấu son trong lịch sử

Cách mạng Tháng Tám - dấu son trong lịch sử 

Cập Nhật 18/08/2020

75 năm trôi qua nhưng hào khí của Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn lịch sử năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị, sống mãi cùng năm tháng, theo suốt cuộc trường chinh cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tag: dấu son trong lịch sử, cách mạng tháng Tám, phát triển kinh tế, Đại hội Đảng toàn Quốc, phát huy truyền thống, Long An

Cách mạng tháng Tám ở Huế: Dấu chấm hết cho chế độ phong kiến

Cách mạng tháng Tám ở Huế: Dấu chấm hết cho chế độ phong kiến 

Cập Nhật 16/08/2020

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Huế, góp phần quyết định thắng lợi trọn vẹn của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám trong cả nước.

Tag: cách mạng tháng Tám, vua Bảo Đại, Huế, triều Nguyễn, phong kiến, long an

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới 

Cập Nhật 24/08/2015

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tag: Cách mạng tháng Tám, Cach mang thang Tam, Quốc khánh 2/9, 2/9

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám 

Cập Nhật 18/08/2015

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại, kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám, Cách mang Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh