Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Cán Bộ Cấp Chiến Lược"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Thêm 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mới

Thêm 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mới 

Cập Nhật 20/07/2020

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới lần này là những cán bộ được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Bồi dưỡng kiến thức mới, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch, Đại hội 13, công tác cán bộ, long an

Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII

Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII 

Cập Nhật 26/04/2020

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Tag: Đại Hội Đảng, Đại Hội XIII Của Đảng, Công Tác Nhân Sự, Điều Lệ Đảng, Cán Bộ Cấp Chiến Lược, long an

Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 25/12/2019

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới.

Tag: quy hoạch Bộ Chính trị, công tác cán bộ, cán bộ cấp chiến lược, Đại hội XIII, Long an

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Vĩnh Long 

Cập Nhật 27/08/2019

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp.

Tag: Vĩnh Long Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Nguyễn Văn Bình, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Cán Bộ Cấp Chiến Lược, Đoàn Kiểm Tra Của Bộ Chính Trị, Long An

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch 

Cập Nhật 03/12/2018

Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực...

Tag: ông Phạm Minh Chính, Ban Tổ chức Trung ương, cán bộ cấp chiến lược, chống tiêu cực, đại hội đảng XIII, Long An

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 04/11/2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dân chủ công tâm khách quan, Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị, Long An

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới 

Cập Nhật 06/05/2018

Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đảng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tag: Xây dựng Đảng, Xây dựng đội ngũ cán bộ, Bộ Chính trị, Lợi ích nhóm, Long An

Hội nghị Trung ương 7: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Hội nghị Trung ương 7: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ 

Cập Nhật 05/05/2018

Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Tag: Hội nghị Trung ương 7, cán bộ, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, hối lộ, hệ thống chính trị, Long An

Năm 2018, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Năm 2018, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 17/03/2018

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Tag: xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Long An, ban hành kế hoạch

Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 08/02/2018

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có khoảng 610 người.

Tag: Phạm Minh Chính, công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quản lý, Long An