Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Cơ quan kiểm tra giám sát"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 38

Tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao 

Cập Nhật 04/11/2020

10 tháng năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy khối, chỉ đạo nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Tag: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan, Ủy ban Kiểm tra, Long An, Nghị quyết, UBKT Tỉnh ủy, kiểm tra, giám sát

9 tháng năm 2019, cấp ủy các cấp xem xét xử lý kỷ luật 66 đảng viên

9 tháng năm 2019, cấp ủy các cấp xem xét xử lý kỷ luật 66 đảng viên 

Cập Nhật 08/10/2019

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019 và sơ kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan.

Tag: ủy ban kiểm tra, tỉnh ủy, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp, kỷ luật 66 đảng viên, long an

Hiện đại hóa hải quan đối với hàng hóa quá cảnh và xử lý tiền thuế nợ

Hiện đại hóa hải quan đối với hàng hóa quá cảnh và xử lý tiền thuế nợ 

Cập Nhật 17/09/2019

Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan với hàng quá cảnh là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai áp dụng hiện đại hóa hải quan.

Tag: Phiên họp thứ 37, Xóa Nợ Thuế, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Doanh Nghiệp Nhà Nước, Giải Thể Doanh Nghiệp, Hải Quan, Nợ Đọng Thuế, Long an

“Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”

“Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng” 

Cập Nhật 17/06/2019

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Tag: chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo TƯ, giám sát đơn vị phòng chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, Long an

Châu Thành cần kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương

Châu Thành cần kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương 

Cập Nhật 20/03/2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành cần kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các quy định nêu gương và có biện pháp quán triệt cụ thể.

Tag: kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết, Nghị quyết, Trung ương 4, nêu gương, Ban Thường vụ, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cam kết, Châu Thành, Tỉnh ủy, Long An

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 11/09/2018

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra 37 tổ chức cơ sở Đảng và 37 đảng viên là người đứng đầu.

Tag: Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát, Long An

Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 

Cập Nhật 13/12/2017

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh không ngừng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Tag: xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, lực lượng vũ trang, bộ đội, Tiểu đoàn 1, ủy ban kiểm tra, kỷ luật Đảng, Long An

Làm tốt công tác giám sát của Đảng góp phần uốn nắn, phòng ngừa vi phạm

Làm tốt công tác giám sát của Đảng góp phần uốn nắn, phòng ngừa vi phạm 

Cập Nhật 16/10/2017

Xác định tầm quan trọng của công tác giám sát của Đảng, thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc và cấp cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá tốt công tác này.

Tag: Ngày truyền thống công tác kiểm tra Đảng, công tác giám sát của Đảng, kiểm tra, giám sát, Long An

Không có vùng cấm về kê khai, giám sát tài sản của cán bộ cấp cao

Không có vùng cấm về kê khai, giám sát tài sản của cán bộ cấp cao 

Cập Nhật 29/05/2017

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tag: kê khai tài sản, Quy định số 85, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cán bộ cấp cao, Bộ Chính trị, tham nhũng, Long An

Cần Đước thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát  của Đảng

Cần Đước thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Cập Nhật 28/10/2015

Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước luôn quan tâm, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng

Tag: Cần Đước, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, công tác kiểm tra giám sát, xây dựng Đảng bộ