Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Cảng trung chuyển ĐBSCL"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng trung chuyển ĐBSCL

Sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng trung chuyển ĐBSCL 

Cập Nhật 18/09/2015

Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trong tháng 1/2016.

Tag: Cảng trung chuyển ĐBSCL, báo cáo tiền khả thi, chủ trì, hoàn thiện, phe duyet