Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Cục Công Thương địa phương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 18

Nhiều chuyển biến tích cực từ Kết luận số 720

Nhiều chuyển biến tích cực từ Kết luận số 720 

Cập Nhật 11/05/2021

Thực hiện Kết luận số 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn một số địa phương trọng điểm của tỉnh,...

Tag: Kết luận 720, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Long An, bồi thường, giải phóng mặt bằng, GPMB, tái định cư, môi trường đầu tư

Cục trẻ em kiểm tra công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cục trẻ em kiểm tra công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Cập Nhật 18/11/2020

Cục trưởng Cục Trẻ em - Đặng Hoa Nam có cuộc làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác triển khai thực hiện mô hình Chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

Tag: cục trẻ em, làm việc, thay thế, mô hình, chăm sóc, long an

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 

Cập Nhật 25/09/2019

Qua thời gian thực hiện kết luận số 720-KL/TU về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn một số địa phương trọng điểm của tỉnh Long An có những kết quả quan trọng.

Tag: bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giải quyết khiếu nại, khu dân cư, dự án, Long An

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chuyển biến tích cực

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chuyển biến tích cực 

Cập Nhật 17/04/2019

Trong Kết luận số 720, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh phân công, cụ thể hóa nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt từng sở, ngành, địa phương thực hiện kết luận.

Tag: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác tuyên truyền, Long An

Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử

Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử 

Cập Nhật 30/11/2017

Ngày 29/11, Sở Công Thương phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (thuộc Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về thương mại điện tử đến cán bộ một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tag: Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử, thương mại điện tử, Sở Công Thương Long An, Long An

Triển khai cơ chế, chính sách mới về phát triển cụm công nghiệp

Triển khai cơ chế, chính sách mới về phát triển cụm công nghiệp 

Cập Nhật 09/11/2017

Ngày 08/11, tại Long An, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Tag: Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, chính sách mới về phát triển cụm công nghiệp, công nghiệp, Long An

Nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua sản xuất sạch hơn

Nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua sản xuất sạch hơn 

Cập Nhật 11/10/2017

Chiều 11/10, Hội thảo "Nhận thức đúng đắn về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn" được tổ chức.

Tag: hội chợ Công nghiệp Thương mại, sản xuất sạch, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Đỗ Thị Minh Trâm, môi trường, Long An

Hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp 

Cập Nhật 18/03/2016

Ngày 18-3-2016, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (thuộc Bộ Công Thương) - Ngô Quang Trung chủ trì buổi hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp.

Tag: cơ chế, chính sách, phát triển cụm công nghiệp, Cục Công nghiệp địa phương, báo long an, tin tức long an