Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chính Phủ Điện Tử"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 251

Tiết kiệm cho xã hội 8.500 tỷ đồng nhờ cải cách thủ tục hành chính

Tiết kiệm cho xã hội 8.500 tỷ đồng nhờ cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 28/12/2020

Nhiều hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử được đưa vào vận hành, giúp đổi mới trong các cơ quan Nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Tag: Chính Phủ Điện Tử, Dịch Cụ Công Trực Tuyến, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia, Chính Phủ Số, Tổ Công Tác, Thủ Tướng Chính Phủ, long an

Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của doanh nghiệp

Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của doanh nghiệp 

Cập Nhật 18/11/2020

Các tập đoàn/tổng công ty phải đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, trước hết vì chính lợi ích nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tag: Chính Phủ Điện Tử, Chuyển Đổi Số Của Doanh Nghiệp, Mục Tiêu Chuyển Đổi Số Quốc Gia, Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp, long an

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua phát triển Chính phủ điện tử

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua phát triển Chính phủ điện tử 

Cập Nhật 17/09/2020

Sau 9 tháng vận hành, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 1.194 dịch vụ công trực tuyến, với 6.842 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền.

Tag: Thủ Tục Hành Chính, Chính Phủ Điện Tử, Hội Truyền Thông Số Việt Nam, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia, long an

Số lượng văn bản điện tử tăng mạnh trong thời gian phòng, chống dịch

Số lượng văn bản điện tử tăng mạnh trong thời gian phòng, chống dịch 

Cập Nhật 27/04/2020

Trong những tháng cả nước quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, số lượng văn bản điện tử tăng mạnh, hằng tháng có khoảng 200.000 văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan.

Tag: Chính Phủ Điện Tử, Văn Phòng Chính Phủ, Mặt Trận Tổ Quốc, Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng, Văn Bản Điện Tử, long an

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử 

Cập Nhật 15/11/2019

Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tag: Văn phòng Chính phủ, văn bản điện tử, cải cách hành chính, hội nghị trực tuyến, mai tiến dũng, long an, chính phủ điện tử

Nhiều bộ không dám thuê dịch vụ CNTT xây dựng Chính phủ điện tử

Nhiều bộ không dám thuê dịch vụ CNTT xây dựng Chính phủ điện tử 

Cập Nhật 30/07/2019

Đề cập đến khó khăn hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết, vẫn còn một số bộ, ngành gửi văn bản điện tử đến có chữ ký số, nhưng không có chữ ký của cán bộ phụ trách giao thực hiện văn bản.

Tag: Công Nghệ Thông Tin, Chính Phủ Điện Tử, Hành Chính Công, Công Nghiệp 4.0, Trục Liên Thông Văn Bản Quốc Gia, Long An

Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số an toàn, an ninh thông tin

Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số an toàn, an ninh thông tin 

Cập Nhật 23/07/2019

Ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Tag: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng Chính phủ điện tử, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, long an

Kết quả bước đầu xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Long An

Kết quả bước đầu xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Long An 

Cập Nhật 25/06/2019

Xây dựng Chính quyền điện tử là xu hướng của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tag: Chính quyền điện tử, Chính phủ số, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Long An

ICT Summit: Sáu thông điệp quan trọng hướng tới Chính phủ số

ICT Summit: Sáu thông điệp quan trọng hướng tới Chính phủ số 

Cập Nhật 18/07/2018

Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam có đủ năng lực và luôn sẵn sàng tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế-xã hội số.

Tag: Kinh tế số, Chính phủ số, Chính phủ điện tử, Hiệp hội VINASA, Doanh nghiệp công nghệ, Chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp, Long An

Việt Nam xếp thứ 89 về phát triển Chính phủ điện tử

Việt Nam xếp thứ 89 về phát triển Chính phủ điện tử 

Cập Nhật 06/04/2017

Theo Báo cáo Liên Hợp Quốc, năm 2016, Việt Nam xếp thứ 89 trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, đứng thứ 6 trong ASEAN.

Tag: dân số Việt Nam, smartphone, kết nối internet, kết nối mạng, sử dụng mạng, điện thoại thông minh, long an