Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 131

Đức Huệ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Đức Huệ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 22/09/2020

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là huyện nông nghiệp, biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới không phải dễ dàng.

Tag: Huyện Đức Huệ, Long An, nông nghiệp, biên giới, địa bàn rộng, xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống người dân, khó khăn, thu hút đầu tư, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/07/2020

Xác định Dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thủy Tây xây dựng nhiều mô hình thiết thực gắn với thực tế tại địa phương.

Tag: Dân vận khéo, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, xã Thủy Tây, Long An, mô hình thiết thực, hệ thống chính trị, nhân dân

Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 15/07/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần, nông dân, long an

Tân Trụ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Tân Trụ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 

Cập Nhật 07/04/2020

Từ năm 2010, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tag: huyện Tân Trụ, Long An, chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, NTM

Bến Lức: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Bến Lức: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 01/11/2019

UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Tag: nông thông mới, bến lức, long an, nông thôn mới nâng cao, Tổng kết 10 năm, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng dự triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng dự triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 18/10/2019

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tag: Nông Thôn Mới, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia, Nam Định, Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường, Long An

Kiến Tường: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kiến Tường: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 16/10/2019

UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

Tag: nông thôn mới, kiến tường, long an, tiêu chí xã nông thôn mới, nguồn lực, xã hội hóa

Đức Huệ: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Đức Huệ: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 04/10/2017

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua rà soát 10 xã thực hiện chương trình thì chỉ đạt bình quân 5 tiêu chí (TC); nhưng đến nay, số TC bình quân các xã đạt trên 11 TC.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi bò theo hướng công nghệ cao, Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Nam, giao thông, môi trường, Đức Huệ, Long An

Tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng 

Cập Nhật 03/06/2015

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trong tỉnh đã có nhiều thay đổi.

Tag: Long An, Chương trình, mục tiêu, Quốc gia, Xây dựng, nông thôn mới