Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu Quốc gia"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 190

Đức Huệ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Đức Huệ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 22/09/2020

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là huyện nông nghiệp, biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới không phải dễ dàng.

Tag: Huyện Đức Huệ, Long An, nông nghiệp, biên giới, địa bàn rộng, xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống người dân, khó khăn, thu hút đầu tư, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM

Cần Đước: Phát huy vai trò dân vận khéo

Cần Đước: Phát huy vai trò dân vận khéo 

Cập Nhật 28/07/2020

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: dân vận, yếu tố quan trọng, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, XDNTM, long an

Đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên

Đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên 

Cập Nhật 16/07/2020

Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững ở các xã biên giới mà kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi, đời sống người dân vùng biên ngày càng được nâng lên.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, xã biên giới, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đời sống người dân vùng biên, Long An

Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 15/07/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần, nông dân, long an

Nhựt Chánh: Niềm vui xã nông thôn mới

Nhựt Chánh: Niềm vui xã nông thôn mới 

Cập Nhật 14/07/2020

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn vào tháng 4/2020.

Tag: nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhà nước và nhân dân cùng làm, Long An

Nhiều mô hình giảm nghèo bền vững

Nhiều mô hình giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 09/07/2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo

Vùng biên khởi sắc

Vùng biên khởi sắc 

Cập Nhật 01/06/2020

Sau nhiều năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nhiều xã biên giới trong tỉnh dần khởi sắc,...

Tag: Vùng biên khởi sắc, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã biên giới, đời sống vật chất, tinh thần, long an

Long An: Dân vận khéo góp phần phát triển quê hương

Long An: Dân vận khéo góp phần phát triển quê hương 

Cập Nhật 01/06/2020

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Tag: Dân vận khéo, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống, long an

Tân Trụ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Tân Trụ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 

Cập Nhật 07/04/2020

Từ năm 2010, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tag: huyện Tân Trụ, Long An, chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, NTM

Diện mạo nông thôn xã vùng sâu, biên giới khởi sắc

Diện mạo nông thôn xã vùng sâu, biên giới khởi sắc 

Cập Nhật 01/04/2020

Sau nhiều năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, diện mạo nhiều xã vùng sâu, biên giới khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An khởi sắc.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, Long An, đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện