Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu Quốc gia"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 190

'Đòn bẩy' giảm nghèo

'Đòn bẩy' giảm nghèo 

Cập Nhật 19/10/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, hộ nghèo, nhân tố quyết định, thành công

Tân Trụ: Quan tâm, chăm lo người nghèo

Tân Trụ: Quan tâm, chăm lo người nghèo 

Cập Nhật 09/09/2020

Những năm gần đây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững đạt kết quả khả quan, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tag: Tân Trụ, Quan tâm, chăm lo, người nghèo, Long An, mô hình giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới

Giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội 

Cập Nhật 27/08/2020

Những năm qua, Long An thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm dần chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

Tag: Long An, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, thành thị, nông thôn

Bắc Hòa: Chăm lo đời sống nhân dân

Bắc Hòa: Chăm lo đời sống nhân dân 

Cập Nhật 26/08/2020

Tỷ lệ hộ nghèo giảm, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được bêtông sạch đẹp, nhận thức của người dân được nâng lên,... là “quả ngọt” từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mang lại.

Tag: Tỷ lệ hộ nghèo, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, được bêtông sạch đẹp, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, NTM, Bắc Hòa, Long An

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/07/2020

Xác định Dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thủy Tây xây dựng nhiều mô hình thiết thực gắn với thực tế tại địa phương.

Tag: Dân vận khéo, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, xã Thủy Tây, Long An, mô hình thiết thực, hệ thống chính trị, nhân dân

Chung tay thực hiện chính sách dân số

Chung tay thực hiện chính sách dân số 

Cập Nhật 26/12/2019

Ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Long An tích cực phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ.

Tag: Ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình, DS-KHHGĐ, Long An, Chương trình mục tiêu Quốc gia, Dđề án, mô hình đặc thù, Đồng hành cùng sự nghiệp dân số, Kiểm soát mất cân bằng giới tính

Thủ tướng dự triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng dự triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 18/10/2019

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tag: Nông Thôn Mới, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia, Nam Định, Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường, Long An

Thủy Đông sẵn sàng “về đích” nông thôn mới

Thủy Đông sẵn sàng “về đích” nông thôn mới 

Cập Nhật 19/11/2018

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay, theo đánh giá của địa phương, xã Thủy Đông, cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Tag: Thủy Đông, sẵn sàng về đích nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia, cầu bêtông, đường giao thông nông thôn, Long An

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 14/11/2017

Thủ tướng đã ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tag: nông nghiệp, mục tiêu quốc gia, nông thôn mới, tiêu chí đánh giá, phát triển kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục, Long An

Đức Huệ: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Đức Huệ: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 04/10/2017

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua rà soát 10 xã thực hiện chương trình thì chỉ đạt bình quân 5 tiêu chí (TC); nhưng đến nay, số TC bình quân các xã đạt trên 11 TC.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi bò theo hướng công nghệ cao, Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Nam, giao thông, môi trường, Đức Huệ, Long An