Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu Quốc gia"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 213

Chăm lo đời sống hội viên

Chăm lo đời sống hội viên 

Cập Nhật 27/04/2021

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, LHPNVN, xã Tân Ninh, Long An, Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn, thành thị

Đổi thay nhờ dân vận khéo

Đổi thay nhờ dân vận khéo 

Cập Nhật 23/02/2021

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả rất đáng phấn khởi.

Tag: phong trào thi đua, “Dân vận khéo”, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, XDNTM, Long An

'Đòn bẩy' giảm nghèo

'Đòn bẩy' giảm nghèo 

Cập Nhật 19/10/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, hộ nghèo, nhân tố quyết định, thành công

Tân Trụ: Quan tâm, chăm lo người nghèo

Tân Trụ: Quan tâm, chăm lo người nghèo 

Cập Nhật 09/09/2020

Những năm gần đây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững đạt kết quả khả quan, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tag: Tân Trụ, Quan tâm, chăm lo, người nghèo, Long An, mô hình giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới

Giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội 

Cập Nhật 27/08/2020

Những năm qua, Long An thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm dần chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

Tag: Long An, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, thành thị, nông thôn

Bắc Hòa: Chăm lo đời sống nhân dân

Bắc Hòa: Chăm lo đời sống nhân dân 

Cập Nhật 26/08/2020

Tỷ lệ hộ nghèo giảm, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được bêtông sạch đẹp, nhận thức của người dân được nâng lên,... là “quả ngọt” từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mang lại.

Tag: Tỷ lệ hộ nghèo, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, được bêtông sạch đẹp, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, NTM, Bắc Hòa, Long An

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/07/2020

Xác định Dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thủy Tây xây dựng nhiều mô hình thiết thực gắn với thực tế tại địa phương.

Tag: Dân vận khéo, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, xã Thủy Tây, Long An, mô hình thiết thực, hệ thống chính trị, nhân dân

Cần Đước: Phát huy vai trò dân vận khéo

Cần Đước: Phát huy vai trò dân vận khéo 

Cập Nhật 28/07/2020

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: dân vận, yếu tố quan trọng, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, XDNTM, long an

Đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên

Đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên 

Cập Nhật 16/07/2020

Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững ở các xã biên giới mà kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi, đời sống người dân vùng biên ngày càng được nâng lên.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, xã biên giới, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đời sống người dân vùng biên, Long An

Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 15/07/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần, nông dân, long an