Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chỉ số giá tiêu dùng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 157

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2020 tại Long An tăng 0,16%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2020 tại Long An tăng 0,16% 

Cập Nhật 05/11/2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 tại Long An tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 4,81% so với tháng 10 năm 2019. CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 4,73% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, Long An

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tại Long An tăng 0,17%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tại Long An tăng 0,17% 

Cập Nhật 14/09/2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tại Long An tăng 0,17% so với tháng trước, trong đó hàng hóa tăng 0,25% và dịch vụ tăng 0,04%. T

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, Long An

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 tại Long An tăng 0,37%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 tại Long An tăng 0,37% 

Cập Nhật 31/07/2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 tại Long An tăng 0,37% so với tháng trước.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, thương mại, dịch vụ, thông tin kinh tế, kinh tế long an, Long An

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2020 tăng 0,7%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2020 tăng 0,7% 

Cập Nhật 30/06/2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2020 tại Long An tăng 0,7% so với tháng trước, trong đó hàng hóa tăng 1,12% và dịch vụ không thay đổi.

Tag: CPI, chỉ số giá tiêu dùng, long an, mặt hàng, hàng hóa, tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tại Long An tăng 0,39%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tại Long An tăng 0,39% 

Cập Nhật 02/03/2019

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tại Long An tăng 0,39% so với tháng trước; trong đó, hàng hóa tăng 0,59% và dịch vụ tăng 0,08%.

Tag: CPI, chỉ số giá tiêu dùng Long An, chỉ số giá tiêu dùng, long an, tiêu dùng, hàng hóa, sức mua

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2016 tại Long An tăng 0,61%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2016 tại Long An tăng 0,61% 

Cập Nhật 27/09/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tại Long An tăng 0,61% so với tháng trước. Trong đó, hàng hóa tăng 0,27% và dịch vụ tăng 1,13%.

Tag: chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2016, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0, 61%, cpi tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng, báo long an

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2016 giảm 0,43%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2016 giảm 0,43% 

Cập Nhật 24/08/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2016 giảm 0,43% so tháng trước. Trong đó, hàng hóa giảm 0,72%, dịch vụ ổn định.

Tag: chỉ số giá tiêu dùng tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng, CPI, thông tin kinh tế, long an, báo long an

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2016 giảm 0,01%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2016 giảm 0,01% 

Cập Nhật 25/07/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2016 giảm 0,01% so tháng trước. Trong đó, hàng hóa tăng 0,06%, dịch vụ giảm 0,1%. Trong nhóm hàng hóa, hàng lương thực-thực phẩm giảm 0,32%, hàng phi lương thực-thực phẩm tăng 0,47%.

Tag: chỉ số giá tiêu dùng tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng, CPI, thông tin kinh tế, long an, báo long an

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2016 tăng 1,16%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2016 tăng 1,16% 

Cập Nhật 24/03/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2016 tại tỉnh Long An tăng 1,16% so với tháng trước.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3, Chỉ số giá tiêu dùng, báo long an

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,10%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,10% 

Cập Nhật 23/12/2015

Theo Cục Thống kê Long An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2015 trên địa bàn tỉnh tăng 0,10% so với tháng trước.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12, Cục Thống kê Long An, chỉ số giá tiêu dùng, CPI