Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chỉ số giá tiêu dùng"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 160

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2018 tại Long An tăng 0,76%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2018 tại Long An tăng 0,76% 

Cập Nhật 28/02/2018

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2018 trên địa bàn Long An tăng 0,76% so với tháng trước.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, giá xăng, thông tin kinh tế, Long An

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 1,07%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 1,07% 

Cập Nhật 06/11/2017

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh Long An tăng 1,07% so tháng trước, trong đó hàng hóa tăng 0,44%, dịch vụ tăng 2,05%.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, thông tin kinh tế, Long An

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 tại Long An giảm 0,21%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 tại Long An giảm 0,21% 

Cập Nhật 03/08/2017

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 tại Long An giảm 0,21% so tháng trước. Trong đó, hàng hóa giảm 0,42%, dịch vụ tăng 0,11%.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, thông tin kinh tế, Long An

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,03%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,03% 

Cập Nhật 01/06/2017

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 tại Long An tăng 0,03% so với tháng trước. Trong đó, hàng hóa tăng 0,01%, dịch vụ tăng 0,06%

Tag: chỉ số giá tiêu dùng, CPI, hàng hóa, dịch vụ, thương mại, Long An

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước 

Cập Nhật 29/05/2017

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2017 giảm 0,53% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI bình quân, nhóm hàng, Hàng hóa, long an

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2016 tại Long An tăng 0,08%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2016 tại Long An tăng 0,08% 

Cập Nhật 04/01/2017

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,08% so tháng trước. Trong đó, hàng hóa tăng 0,12% và dịch vụ tăng 0,01%. Trong nhóm hàng hóa, hàng lương thực - thực phẩm tăng 0,39%...

Tag: chỉ số giá tiêu dùng, cpi long an, cpi năm 2016 của long an, cpi, năng lực cạnh tranh, long an

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2016 tăng 0,88%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2016 tăng 0,88% 

Cập Nhật 27/05/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2016 tăng 3,16% so cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm CPI tăng 2,30% so cùng kỳ năm trước.

Tag: tin tức long an, báo long an, chỉ số giá tiêu dùng, CPI

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4-2016 tăng 0,24%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4-2016 tăng 0,24% 

Cập Nhật 28/04/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2016 tại tỉnh Long An tăng 0,24% so tháng trước

Tag: tin tức long an, báo long an, chỉ số giá tiêu dùng CPI

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 - 2016 tăng 0,24%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 - 2016 tăng 0,24% 

Cập Nhật 26/04/2016

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2016 tại tỉnh Long An tăng 0,24% so tháng trước. Trong đó, hàng hóa tăng 0,4%, dịch vụ giảm 0,02%.

Tag: kinh tế long an, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4, CPI, báo long an, tin tức long an

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2016 tăng 0,16%

Long An: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2016 tăng 0,16% 

Cập Nhật 29/02/2016

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2016 tỉnh Long An tăng 0,16% so tháng trước.

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, Long An, Báo Long An