Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

Cập Nhật 01/10/2020

Sau 6 năm dừng việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục hoạt động này để bổ sung đội ngũ giáo viên.

Tag: Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Giáo Viên Ngoại Ngữ, long an

Bộ Giáo dục sẽ đề xuất bỏ yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Bộ Giáo dục sẽ đề xuất bỏ yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

Cập Nhật 13/05/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quy định giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được ban hành từ 14 năm trước đã bộc lộ những bất cập, nhưng chưa thể bỏ vì còn chờ sửa Luật Giáo dục.

Tag: Luật Giáo Dục, Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm, Giảng Viên, Giáo Sư, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Long An