Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Dân vận khéo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 164

Xây dựng thế trận lòng dân từ mô hình Dân vận khéo

Xây dựng thế trận lòng dân từ mô hình Dân vận khéo 

Cập Nhật 13/10/2020

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An, phong trào thi đua Dận vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt đã được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tag: Đảng ủy, Quân sự, Long An, phong trào thi đua Dận vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, lực lượng vũ trang, LLVT, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Lan tỏa các mô hình “dân vận khéo” 

Cập Nhật 02/10/2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện khá tốt...

Tag: Dân vận khéo, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, long an

Những điển hình dân vận khéo

Những điển hình dân vận khéo 

Cập Nhật 29/09/2020

Ghi nhớ lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tag: Ghi nhớ, lời dạy của Bác, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Long An, tuyên truyền, vận động nhân dân, phong trào thi đua yêu nước, phát triển

“Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nông thôn mới

Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/09/2020

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An, phong trào “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: dân vận khéo, long an, nông thôn mới, cải cách hành chính, cần giuộc, cần đước

Cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ phong trào dân vận khéo

Cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ phong trào dân vận khéo 

Cập Nhật 24/07/2020

Thời gian qua, phong trào thi đua Dân vận khéo ngày càng đi vào chiều sâu, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Tag: dân vận khéo, phát triển kinh tế, vốn vay ưu đãi, hạnh phúc, thiện nguyện, nhà nước và nhân dân cùng làm, hiệu quả thiết thực, Long An

Tân Trụ: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Tân Trụ: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 23/07/2020

Khắc ghi lời Bác dạy: “... Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cả hệ thống chính trị huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.

Tag: Dân vận khéo, phát triển kinh tế, Tân Trụ, nhà nước và nhân dân cùng làm, nông thôn mới, hệ thống chính trị, Long An

Dân vận khéo góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới

Dân vận khéo góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới 

Cập Nhật 30/06/2020

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo được các cấp, các ngành TP.Tân An phát động sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tag: Dân vận khéo, TP.Tân An, Long An, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhiệm vụ chính trị, Nhơn Thạnh Trung, An Vĩnh Ngãi

Dân vận khéo góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Dân vận khéo góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc 

Cập Nhật 10/06/2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tag: lời dạy của Bác Hồ, Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, Công an, Cần Đước, Long An, an ninh, trật tự, ANTT

Long An: Dân vận khéo góp phần phát triển quê hương

Long An: Dân vận khéo góp phần phát triển quê hương 

Cập Nhật 01/06/2020

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Tag: Dân vận khéo, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống, long an

Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đước
“Dân vận khéo” góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đước “Dân vận khéo” góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

Cập Nhật 14/05/2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”,...

Tag: dân vận khéo, lời dạy của Bác, MTTQ huyện Cần Đước, long an