Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Dự thảo Văn kiện Đại hội 13"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 18

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII 

Cập Nhật 19/10/2020

VOV.VN giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tag: dự thảo văn kiện Đại hội 13, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 13, long an

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh yếu tố “nhân dân thụ hưởng”

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh yếu tố “nhân dân thụ hưởng” 

Cập Nhật 29/09/2020

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII không chỉ nhấn mạnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mà còn nhấn mạnh yếu tố “nhân dân thụ hưởng”.

Tag: Dự thảo Văn kiện Đại hội 13, Đại hội 13, dịch Covid-19, nhân dân làm chủ, long an

Từ ngày 20/10 lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII

Từ ngày 20/10 lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII 

Cập Nhật 16/09/2020

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

Tag: Dự thảo Văn kiện Đại hội 13, Văn kiện Đại hội Đảng, lấy ý kiến nhân dân, Đại hội 13, báo cáo chính trị, long an

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ có 1.510 đại biểu tham dự

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ có 1.510 đại biểu tham dự 

Cập Nhật 23/12/2015

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 đại biểu, chiếm 13,05%.

Tag: Đại hội Đảng XII, Hoàng Bình Quân, dự thảo văn kiện Đại hội XII, đại biểu

Cần có những giải pháp bảo đảm thực hiện việc “đổi mới, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”

Cần có những giải pháp bảo đảm thực hiện việc “đổi mới, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân” 

Cập Nhật 26/10/2015

Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần bổ sung những giải pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc “đổi mới, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”

Tag: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, quan hệ giữa Đảng với nhân dân

Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 

Cập Nhật 15/10/2015

Sáng nay, 15-10-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ 3, tiếp tục thảo luận tại 9 tổ nhằm đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tag: Ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, thảo luận tổ, đảng bộ tỉnh long an, đại hội lần x

Một số góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 07/10/2015

Về đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tag: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất 

Cập Nhật 06/10/2015

Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi nhất trí cao bởi vì dự thảo Văn kiện đã kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc.

Tag: Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng 

Cập Nhật 09/09/2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra vào tháng 10-2015, các cán bộ, đảng viên và người dân tin vào sự thành công của Đại hội sẽ mang đến cho Long An một khí thế mới.

Tag: Niềm tin và kỳ vọng, góp ý dự thảo văn kiện, Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 03/09/2015

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (Nhiệm kỳ 2015-2020), tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung báo cáo.

Tag: Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020