Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Làm theo Di chúc Bác Hồ

Làm theo Di chúc Bác Hồ 

Cập Nhật 05/12/2019

Thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác phù hợp với thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Tag: Làm theo Di chúc Bác Hồ, Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp, mô hình học tập và làm theo gương Bác, Long An