Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Di sản cần bảo vệ khẩn cấp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

UNESCO chính thức đưa Hát Xoan khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO chính thức đưa Hát Xoan khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp 

Cập Nhật 08/12/2017

Hát Xoan là di sản đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tag: Du lịch di sản, Hát Xoan, Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, UNESCO, Đảo Jeju, Di sản cần bảo vệ khẩn cấp, Thời đại Hùng Vương, Luật Di sản, long an

Việt Nam có 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

Việt Nam có 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận 

Cập Nhật 07/12/2017

Việt Nam đã có 10 di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Tag: Du lịch Việt Nam, Di sản văn hóa phi vật thể, UNESCO, Long An

Hoàn thiện hồ sơ đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp

Hoàn thiện hồ sơ đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp 

Cập Nhật 09/09/2015

Theo kế hoạch đến cuối năm 2015, tỉnh Phú Thọ sẽ phải đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, chính thức đưa hát Xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Tag: Tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, Phú Thọ, Hát Xoan, UNESCO, Di sản văn hóa phi vật thể, Không gian thực hành diễn xướng, Hát Xoan, Truyền dạy Hát Xoan