Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "ESUHAI Co."

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

“Trái ngọt” từ sự thay đổi

“Trái ngọt” từ sự thay đổi 

Cập Nhật 29/09/2020

Đa dạng ngành nghề đào tạo, chủ động liên kết với doanh nghiệp, đổi mới hình thức tư vấn tuyển sinh, xin chủ trương thành lập mô hình Trung tâm thực nghiệm,... là cách Trường Cao đẳng Long An nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tag: nguồn nhân lực, cao đẳng Long An, đào tạo nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Công ty TNHH ESUHAI, Long An