Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Hạn chế nhập siêu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Chính phủ: Hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước

Chính phủ: Hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước 

Cập Nhật 12/01/2016

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước.

Tag: Hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước, nhập siêu, kinh tế, kiểm soát nhập khẩu