Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Hội Nghị Lần Thứ 10"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 141

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Cập Nhật 05/10/2020

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 02/10/2020, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị lần thứ 20.

Tag: Chương trình làm việc, toàn khóa, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Long An, hội nghị lần thứ 20, Đề án số 02-ĐA/TU, Phạm Văn Rạnh

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 18/05/2019

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Hội Nghị Lần Thứ 10, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Long An

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10 

Cập Nhật 16/05/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bài phát biểu, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, long an, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 

Cập Nhật 16/05/2019

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tag: Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Hội Nghị Lần Thứ 10, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn Kiện Đảng, Đại Hội 13 Của Đảng, Long An

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII 

Cập Nhật 02/10/2018

Sáng 02/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

Tag: Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Long An

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII sẽ diễn ra từ 02 - 06/10

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII sẽ diễn ra từ 02 - 06/10 

Cập Nhật 28/09/2018

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, AVG, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Hội nghị Trung ương 8, long an

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng 

Cập Nhật 04/12/2017

Sáng ngày 04/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 10, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017, cho ý kiến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tag: long an, báo long an, hội nghị tỉnh ủy lần thứ 10, nghị quyết tỉnh ủy, kinh tế. xã hội

Vĩnh Hưng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vĩnh Hưng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 27/10/2016

Ngày 27/10, Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt.

Tag: thông báo kết quả hội nghị lần thứ 4, ban chấp hành trung ương đảng, vĩnh hưng, long an

Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Cập Nhật 11/10/2015

Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương

Tag: bế mạc, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành trung ương đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Cập Nhật 26/05/2015

Chiều 12-1-2015, sau 8 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Ban chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị, quản lý báo chí, lãnh đạo, Đại hội Đảng