Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Health Identification"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Bộ Y tế ban hành quy chế sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Bộ Y tế ban hành quy chế sử dụng và quản lý mã định danh y tế 

Cập Nhật 26/09/2019

Mỗi người dân có một mã định danh y tế (ID) duy nhất và tồn tại suốt đời. Mã định danh y tế quốc gia được sinh tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế.

Tag: Bộ Y Tế, Mã Định Danh Y Tế, Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, Health Identification, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Long an