Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập Nhật 20/12/2018

Thời gian qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện tốt việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó góp phần xây dựng kỷ luật, kỷ cương, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tag: Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, Long An

Châu Thành: Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Châu Thành: Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập Nhật 01/03/2018

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, huyện Châu Thành, tỉnh Long An phát huy vai trò của các tổ chức, Mặt trận, đoàn thể nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở,...

Tag: quy chế dân chủ ở cơ sở, thu ngân sách, nộp thuế, thủ tục hành chính, cải cách hành chính, Long An