Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "ICPD"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Thông điệp về Ngày Dân số Thế giới năm 2019

Thông điệp về Ngày Dân số Thế giới năm 2019 

Cập Nhật 11/07/2019

Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm 2019 của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc: "25 năm sau Hội nghị Quốc tế về DS và phát triển (ICPD): Thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết"...

Tag: Dân số Thế giới, kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số, bảo vệ phụ nữ, bảo vệ trẻ em, xâm hại, bạo hành, Long An

Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) năm 1994 

Cập Nhật 10/07/2015

Chương trình Hành động Cairo đã tái khẳng định rằng, bất kỳ người dân nào tại bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống - bao gồm cả những nhóm dân số chịu tác động hay đang trong quá trình phục hồi...

Tag: Hội nghị Quốc tế, về Dân số và Phát triển, ICPD