Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 35

Tân Hòa: Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Tân Hòa: Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới 

Cập Nhật 02/02/2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như cầu, đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế,...

Tag: xây dựng nông thôn mới, Tân Hòa, Tân Thạnh, Long An, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế

Chuyện xã hội hóa ở xã vùng sâu

Chuyện xã hội hóa ở xã vùng sâu 

Cập Nhật 06/01/2021

Ai có công góp công, ai có của góp của, không phân biệt ít nhiều, huy động mọi nguồn lực tham gia, đó là phương châm vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Thủy Đông.

Tag: nguồn lực, phương châm, vận động, xã hội hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, GTNT, Thủy Đông, Thạnh Hóa, nông thôn mới, Long An

Bắc Hòa: Chăm lo đời sống nhân dân

Bắc Hòa: Chăm lo đời sống nhân dân 

Cập Nhật 26/08/2020

Tỷ lệ hộ nghèo giảm, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được bêtông sạch đẹp, nhận thức của người dân được nâng lên,... là “quả ngọt” từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mang lại.

Tag: Tỷ lệ hộ nghèo, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, được bêtông sạch đẹp, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, NTM, Bắc Hòa, Long An

Đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên

Đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên 

Cập Nhật 16/07/2020

Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững ở các xã biên giới mà kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi, đời sống người dân vùng biên ngày càng được nâng lên.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, xã biên giới, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đời sống người dân vùng biên, Long An

Huyện biên giới Đức Huệ huy động hơn 36 tỉ đồng đầu tư giao thông nông thôn

Huyện biên giới Đức Huệ huy động hơn 36 tỉ đồng đầu tư giao thông nông thôn 

Cập Nhật 13/01/2020

Trong năm 2019, huyện biên giới Đức Huệ, tỉnh Long An đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Tag: Giao thông Đức Huệ, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, xã hội hóa giao thông

Thủ Thừa: Huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông

Thủ Thừa: Huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông 

Cập Nhật 26/12/2019

Việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy Thủ Thừa về Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn từng bước đi vào cuộc sống.

Tag: Thủ Thừa, Huy động các nguồn lực, xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng giao thông, Long an

Diện mạo mới ở xã Thái Bình Trung

Diện mạo mới ở xã Thái Bình Trung 

Cập Nhật 04/12/2019

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi; điện, trường, trạm, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang,... mang đến cho xã Thái Bình Trung diện mạo mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tag: Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện, trường, trạm, các thiết chế văn hóa, xã Thái Bình Trung, Long An, diện mạo mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Thủ Thừa: Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Thủ Thừa: Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 

Cập Nhật 14/02/2019

Thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An về việc huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đến nay, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều được thực hiện tốt, đạt và vượt kế hoạch.

Tag: hạ tầng giao thông nông thôn, nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động sức dân, phát triển kinh tế, nông thôn mới, Thủ Thừa, Long An

Sức dân trên những công trình giao thông nông thôn

Sức dân trên những công trình giao thông nông thôn 

Cập Nhật 09/01/2019

Huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) đã và đang tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần kết nối giao thương, phục vụ việc đi lại và sản xuất của người dân.

Tag: Sức dân, những công trình giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kết nối giao thương, Long An

Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn - Huy động mọi nguồn lực

Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn - Huy động mọi nguồn lực 

Cập Nhật 31/10/2017

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí liên quan đến kết cấu hạ tầng: Giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, trường học, nước sạch, nhà ở,... quyết định đến việc phát triển KT-XH khu vực nông thôn.

Tag: Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, kết cấu hạ tầng nông thôn, huy động mọi nguồn lực, nguồn lực, long an