Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Kết luận 56"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 

Cập Nhật 28/08/2019

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Tag: Kết Luận Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa XI, Thường Trực Ban Bí Thư, Trần Quốc Vượng, Biến Đổi Khí Hậu, Quản Lý Tài Nguyên, Long an

Ban Bí thư Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể 

Cập Nhật 23/09/2015

Long An hiện có 113 HTX, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 67, thương mại - dịch vụ 1, giao thông - vận tải 17, xây dựng 2, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 4, tín dụng nhân dân 19.

Tag: BAn Bí thư, sơ kết, bộ chính trị

Hợp tác xã - Chủ thể của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp

Hợp tác xã - Chủ thể của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp 

Cập Nhật 22/09/2015

Trong quá trình tái nông nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn, chủ thể quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp phải là Hợp tác xã.

Tag: Hội nghị trực tuyến, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh te tap the, Kết luận 56, hop tac xa, tái cơ cấu nông nghiệp