Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Kết luận 62 của Bộ Chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Khắc phục "bệnh hành chính, hình thức", hướng mạnh về địa bàn dân cư

Khắc phục "bệnh hành chính, hình thức", hướng mạnh về địa bàn dân cư 

Cập Nhật 24/05/2019

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X).

Tag: Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, bệnh hành chính, hình thức, hướng về cơ sở, kết luận số 62, long an

Đức Huệ: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Đức Huệ: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 17/04/2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Tag: Đức Huệ, Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án 02, công tác dân vận, Long An

Long An khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội

Long An khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội 

Cập Nhật 09/04/2019

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội khắc phục “bệnh hành chính” ngày càng hướng mạnh về cơ sở.

Tag: Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kết luận 62 của Bộ Chính trị, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, Chủ tịch Hội LHPN VN, Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh, Long An

Các cấp UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Các cấp UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

Cập Nhật 09/08/2018

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị đánh giá, nhân rộng mô hình điểm của huyện về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tag: UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Dân vận khéo, sự đồng thuận cao trong nhân dân, Long An