Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Không để phát sinh điểm đen"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Bài 1: Không để phát sinh điểm đen, nóng, nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường 

Cập Nhật 16/09/2015

Những năm qua, tỉnh Long An đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết ô nhiễm môi trường. Hiện các điểm đen, điểm nóng về ô nhiễm môi trường đã từng gây bức xúc trong nhân dân cơ bản được giải quyết.

Tag: Không để phát sinh điểm đen, nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường

Không để phát sinh điểm đen, điểm nóng về ô nhiễm môi trường

Không để phát sinh điểm đen, điểm nóng về ô nhiễm môi trường 

Cập Nhật 04/06/2015

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện trên địa bàn tỉnh có 19 khu và 11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Trong đó, có 18 khu và 8 cụm đã xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động...

Tag: điểm đen, điểm nóng, ô nhiễm, môi trường, tài nguyên