Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Khối đại đoàn kết toàn dân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 57

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 09/11/2020

Vào thời điểm này của những năm trước người dân khu phố tôi nô nức dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng

Tag: khu phố, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ĐĐKTDT, phong phú, đa dạng, long an

Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc 

Cập Nhật 11/07/2020

Tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Tag: đại đoàn kết toàn dân tộc, chống diễn biến hòa bình, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Leenin, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, thượng tôn pháp luật, Long An

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 18/11/2019

Đã thành thông lệ, cứ đến tháng 11 hàng năm, các khu dân cư trong toàn tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Tag: Phát huy sức mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Long an

Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 18/09/2019

Mặt trận các cấp đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin của Đảng, nhân dân.

Tag: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Hàng Việt, Bảo Hiểm Y Tế, Long An

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 22/07/2019

Trong nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên

Tag: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Long an

Mộc Hóa: Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mộc Hóa: Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 02/05/2019

UBMTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tag: Mộc Hóa, Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cho dân, Long An

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ những phong trào thiết thực

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ những phong trào thiết thực 

Cập Nhật 10/09/2018

Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Tag: khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào, cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, Long An

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 06/11/2017

Tinh thần đoàn kết được phát huy, nhân rộng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết được nâng tầm, biểu dương sức mạnh, cổ vũ, biểu hiện rõ nhất qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tag: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội đại đoàn kết, long an

Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 04/08/2016

Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An quan tâm thực hiện tốt, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tag: tin tức long an, báo long an, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 29/04/2016

Toàn thắng 30-4-1975 là kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của mọi người Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên đất nước Việt Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tag: tin tức long an, báo long an, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Kỷ niệm 41 năm, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam