Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Kh�� H���u"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Tân Trụ: Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Tân Trụ: Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động 

Cập Nhật 26/07/2022

Thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy và Đề án số 03-ĐA/HU, Kế hoạch 45-KH/HU của Huyện ủy Tân Trụ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Tag: Đề án 02, nâng cao hiệu quả, tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị, Long An

Mộc Hóa triển khai mô hình Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về Bác trong buổi chào cờ

Mộc Hóa triển khai mô hình Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về Bác trong buổi chào cờ 

Cập Nhật 08/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Mộc Hóa triển khai, thực hiện mô hình Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tag: Kế hoạch 37, Mộc Hóa, Truyền thanh trực tiếp, Hồ Chí Minh, long an

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ấp, khu phố

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ấp, khu phố 

Cập Nhật 22/05/2016

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chi bộ ấp, khu phố trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực.

Tag: tin tức long an, báo long an, đảng bộ cần đước, chi bộ ấp, chi bộ khu phố, nâng cao chất lượng hoạt động