Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Kiểm toán Nhà nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 96

Thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

Thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 

Cập Nhật 12/08/2020

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ chiến lược giai đoạn 2011-2020 đặt mục tiêu tổng biên chế là 3.600 người, nên việc nêu biên chế tối đa 2.700 người trong chiến lược 10 năm của Kiểm toán Nhà nước là hợp lý.

Tag: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Kiểm Toán Nhà Nước, COVID-19, Nợ Xấu, long an

Kiểm toán Nhà nước sẽ dừng triển khai theo kế hoạch do COVID-19

Kiểm toán Nhà nước sẽ dừng triển khai theo kế hoạch do COVID-19 

Cập Nhật 20/03/2020

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19 và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Tag: Kiểm Toán Nhà Nước, COVID-19, Quyết Định Kiểm Toán, Bộ Y Tế, long an

Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

Cập Nhật 15/11/2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019, từ ngày 10/10/2019 đến 05/11/2019.

Tag: Ban Nội chính, Trung ương, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, thanh tra, KT-XH, Kiểm toán Nhà nước, Ban Nội chính, Long An

Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và WB

Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và WB 

Cập Nhật 31/08/2019

WB sẵng sàng tiếp tục hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về tăng cường năng lực và phương pháp kiểm toán trong các lĩnh vực kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường..

Tag: Việt Nam và WB, hợp tác kinh tế, kế hoạch chiến lược, lĩnh vực kiểm toán, kiểm toán nhà nước, Long An

Việt-Trung đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước

Việt-Trung đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước 

Cập Nhật 22/09/2018

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã hội đàm với Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, bà HU Zejun.

Tag: ASOSAI 14, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Việt Nam Hồ Đức Phớc, HU Zejun, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trung Quốc, Long An

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhậm chức Chủ tịch ASOSAI

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhậm chức Chủ tịch ASOSAI 

Cập Nhật 19/09/2018

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của ASOSAI 14, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á.

Tag: Tư vấn kinh doanh, Kiểm toán Nhà nước, ASOSAI 14, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Hồ Đức Phớc, Long An

Tăng cường hoạt động đào tạo của Kiểm toán Nhà nước

Tăng cường hoạt động đào tạo của Kiểm toán Nhà nước 

Cập Nhật 18/09/2018

Với kết quả đạt được trong hơn 23 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước.

Tag: hoạt động đào tạo của Kiểm toán Nhà nước, Hoạt động đối ngoại, Kiểm toán Nhà nước, ASOSAI, Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao, INTOSAI, Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Kiểm toán, Đại hội Asosai 14, Long An

Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật Việt Nam về Kiểm toán Nhà nước

Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật Việt Nam về Kiểm toán Nhà nước 

Cập Nhật 17/09/2018

Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ.

Tag: Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Kiểm toán, Đại hội Asosai 14, Long An

Thủ tướng kỳ vọng Kiểm toán Nhà nước thực sự là Thượng phương bảo kiếm

Thủ tướng kỳ vọng Kiểm toán Nhà nước thực sự là Thượng phương bảo kiếm 

Cập Nhật 03/02/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ và Thủ tướng kỳ vọng Kiểm toán Nhà nước thực sự là "Thượng phương bảo kiếm" của Đảng và Nhà nước.

Tag: thủ tướng nguyễn xuân phúc, kiểm toán nhà nước, thượng phương bảo kiếm, ngân sách nhà nước.

Quốc hội chính thức bầu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Quốc hội chính thức bầu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước 

Cập Nhật 05/04/2016

Ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tag: Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Quốc hội, kiện toàn nhân sự, báo long an