Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Kiệt tác văn học"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Truyện Kiều - Hành trình vượt quốc gia bước ra thi đàn thế giới

Truyện Kiều - Hành trình vượt quốc gia bước ra thi đàn thế giới 

Cập Nhật 27/11/2015

Cùng với các hoạt động giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, kiệt tác "Truyện Kiều" đã vượt các đường biên giới quốc gia để bước ra thi đàn thế giới.

Tag: Sách truyện, Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du, Bản dịch Truyện Kiều, Kiệt tác văn học, Chiến tranh Việt Nam