Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Luật Tổ Chức Quốc Hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 88

Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/1/2021), 11 Luật có hiệu lực

Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/1/2021), 11 Luật có hiệu lực 

Cập Nhật 01/01/2021

11 luật có hiệu lực thi hành, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Doanh nghiệp...

Tag: Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Doanh nghiệp, long an

Quốc hội bàn về dự án Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Đầu tư sửa đổi

Quốc hội bàn về dự án Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Đầu tư sửa đổi 

Cập Nhật 26/05/2020

Ngày 26/5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ cho ý kiến hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Đầu tư (sửa đổi).

Tag: Luật Tổ Chức Quốc Hội, Luật Đầu Tư Sửa Đổi, Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa XIV, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, long an

Nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội 

Cập Nhật 29/10/2019

Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội phải giúp Quốc hội gần hơn với thông lệ quốc tế, thực hiện theo nguyên tắc các đại biểu Quốc hội là bình đẳng, làm việc tập thể và quyết định theo đa số.

Tag: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Đại Biểu Chuyên Trách, Luật Tổ Chức Quốc Hội, Ủy Ban Tư Pháp, Long An

Các đại biểu cho ý kiến về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ

Các đại biểu cho ý kiến về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ 

Cập Nhật 25/10/2019

Dự án luật đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tag: Kỳ Họp Thứ 8, Quốc Hội Khóa XIV, Luật Tổ Chức Chính Phủ, Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Luật Kiểm Toán Nhà Nước, Long an

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Long An tiếp tục lấy ý kiến một số Dự thảo Luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Long An tiếp tục lấy ý kiến một số Dự thảo Luật 

Cập Nhật 24/09/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến, góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Tag: góp ý, ý kiến, xây dựng Luật, dự thảo Luật, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Long An

Long An lấy ý kiến góp ý một số dự án Luật

Long An lấy ý kiến góp ý một số dự án Luật 

Cập Nhật 24/09/2019

Đại biểu Quốc hội – Phan Thị Mỹ Dung chủ trì cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Tag: góp ý, ý kiến, dự án luật, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Phan Thị Mỹ Dung

Hội nghị lấy ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

Hội nghị lấy ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội 

Cập Nhật 08/06/2019

Ban soạn thảo đề nghị lần sửa đổi này chỉ xem xét sửa đổi bổ sung những vấn đề đã chín muồi, có nhu cầu cấp thiết trong thực tế nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo kết luận của Trung ương.

Tag: Luật Tổ Chức Quốc Hội, Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Long an

Phiên họp lần thứ nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Phiên họp lần thứ nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội 

Cập Nhật 18/03/2019

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, cơ cấu đại biểu Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội...

Tag: Luật Tổ Chức Quốc Hội, Nguyễn Hạnh Phúc, Đại Biểu Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ XII, Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII, Long An

Thành lập Ban soạn thảo dự án sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội

Thành lập Ban soạn thảo dự án sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội 

Cập Nhật 16/02/2019

Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội gồm 23 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng ban.

Tag: Luật Tổ chức Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Long An

UBTV Quốc hội xem xét điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

UBTV Quốc hội xem xét điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

Cập Nhật 10/12/2018

Sáng 10/12, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Tag: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình xây dựng luật, Ủy ban Pháp luật, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Long An