Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "MTTQ và đoàn thể xã"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Tân Đông: Khéo huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tân Đông: Khéo huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 30/01/2020

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tag: Tân Đông, huy động các nguồn lực, xây dựng nông thôn mới, Long an

Đức Huệ: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Đức Huệ: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 17/04/2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Tag: Đức Huệ, Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án 02, công tác dân vận, Long An

Hiệu quả từ mô hình điểm “1+5”

Hiệu quả từ mô hình điểm “1+5” 

Cập Nhật 01/04/2019

“Một” tuần, MTTQ và các ngành, đoàn thể xã đến gặp “năm” hộ gia đình có con em, người thân là thanh, thiếu niên vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa,...

Tag: mô hình điểm, tái hòa nhập cộng đồng, người vi phạm pháp luật, tệ tạn xã hội, phòng chống tội phạm, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Long An

Bến Lức: Công tác vận động quần chúng nhiều khởi sắc

Bến Lức: Công tác vận động quần chúng nhiều khởi sắc 

Cập Nhật 28/02/2019

Năm qua, công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân và vận động quần chúng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bến Lức tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả.

Tag: Bến Lức, Công tác vận động quần chúng, nhiều khởi sắc, các đoàn thể, Long An

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 13/12/2018

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Qua 5 năm thực hiện, hệ thống MTTQ các cấp đạt nhiều kết quả.

Tag: Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, giám sát, phản biện xã hội, Long An

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả 

Cập Nhật 08/03/2017

Sáng ngày 08/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn...

Tag: Tổng kết 10 năm, Nghị quyết 05, thực hiện Nghị quyết 05 Tỉnh ủy, công tác mặt trận và các đoàn thể, MTTQ và đoàn thể xã, Tổng kết thực hiện Nghị quyết 05, Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết, Long An

Mặt trận và các đoàn thể cấp xã ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Mặt trận và các đoàn thể cấp xã ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 

Cập Nhật 04/07/2016

Việc nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn được các cấp Hội Nông dân tỉnh Long An nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tag: mặt trận và đoàn thể cấp xã, hội nông dân tỉnh long an, phạm minh hùng, chủ tịch hội nông dân tỉnh long an, báo long an