Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Xây dựng trường chuẩn quốc gia - Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục

Xây dựng trường chuẩn quốc gia - Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục 

Cập Nhật 10/10/2018

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện Thạnh Hóa chú trọng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tag: Thạnh Hóa, Xây dựng trường chuẩn quốc gia, Nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục, giáo dục và đào tạo, Long An