Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Cán bộ mới - thành công mới 

Cập Nhật 13/11/2020

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người đúc kết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”...

Tag: sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, long an

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn 

Cập Nhật 22/05/2020

Hòa trong không khí cả nước long trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta,...

Tag: kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, bác Hồ, long an

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 03/02/2016

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Tag: lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, viếng Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3/2